Bělásek řepkový - Pieris napi

Rod: Pieridae / Běláskovití

Na housence tohoto běžného denního motýla si můžete prohlédnou jednak její obranu- třetí obrázek ukazuje kapičky odpudivé kapaliny na konci brv- jednak proměnu dospělé housenky v pupu-kuklení. Na obr. č.1/ vidíme dospělou housenku, která se zavěsila na semeník česnáčku tak, že konec zadečku připevnila na předem vypředený polštářek a v pasu se obepnula tenkým, ale pevným vláknem. Obr.2/ Vyklenutí na hrudi již protrhlo pokožku, vidíme jak je právě stahován kryt hlavy housenky a vylézají budoucí oči a tykadla motýla. 3/Stará pokožka sahá vzadu do poloviny hřbetu, vpředu je stahován dále hryt hlavy. Vidíme opasek, který drží kuklu vzpřímenou. 4/ Polovina těla kukly je již zbavena staré pokožky, na hlavě se vztyčuje špice, velmi dobře je vidět kryt na tykadlo, který se později uloží do obalu kukly a splyne s ní. 5/ Pokožka je stažena,  ale obepíná pořád konec tělíčka. 6/ Čerstvá kukla ji tlakem na podklad roztrhla. Už je vidět celá pochva budoucích křídel. 7/ Klubíčko prasklé pokožky kukla kroucením  shodila. 8/Kukla po hodinách nabývá definitivní, všelijak hranatý tvar (musí se vytvořit až po svlečení pokožky, přes hrany by pokožka nemohla být stažena). Tvar nepřipomíná bývalou housenku – kukla je viditelná-např. můří kukly, ukryté v zemi, tak složité tvary nemají.

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: V horách i nížinách všude rozšířený druh, hojný v původní i narušené krajině

Živná rostlina: Nejrůznější brukvovité rostliny, polyfág, v posledních letech často na česnáčku lékařském

Životní cyklus: Bi- až trivoltinní, přezimují kukly. Jeden z nejhojnějších denních motýlů, všudypřítomný, podobný druhu P. rapae, mnohem vzácněji se u nás vyskytují další, na první pohled velmi podobné druhy. Housenky celý den na potravě, v ohrožení na špičkách brv kapičky páchnoucího sekretu (viz obr.), přes hruď připásané, bělavé kukly s tmavou kresbou (u podobného druhu rapae obvykle zelené) nacházíme v poloze hlavou nahoru často na různých zídkách, stěnách, kamenech.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený, hojný druh