Bělásek řepový - Pieris rapae

Rod: Pieridae / Běláskovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Všudypřítomný druh luk, polí, zahrad, lesních pasek. Od nížin po hory

Živná rostlina: Polyfág - brukvovité rostliny divoké i kultivary ad.

Životní cyklus: Polyvoltinní, jarní a letní generace se liší intenzitou kresby (letní je výraznější) také samice mají bohatší a výraznější kresbu. Patří u nás k nejběžnějším denním motýlům. Zelené housenky se proměňují v rovněž zelené až hnědé kukly, připásané na stojato ke kolmým předmětům, zídkám, stonkům apod. Podobný několika mnohem vzácnějším, často obtížně odlišitelným druhům

Ohrožení a ochrana: Neohrožený