Bělásek rezedkový - Pontia edusa/ daplidice

Rod: Pieridae / Běláskovití

Autor: Fabricius, 1777

Biotop: Ruderály nížin, často na různých skládkách a loukách narušených lidskou čiností, zaplevelená pole, okraje luk

Živná rostlina: Rýty,brukvovité, řepka, hořčice aj.

Životní cyklus: V evropě žijí dva kryptické druhy, které nelze jednoduše rozlišit. U nás žije asi výhradně P. edusa, na západě P. daplidice. Početnost populace velmi kolísá, v létě je u nás zřejmě doplňována migrací z jihu. Letová perioda od časného jara do X. i později. Samice ke kladení volí často zcela nepatrné rostlinky, oranžová, stojatá vajíčka jsou umístěna na povrchu květové růžice (viz obr. Zbraslav- skládka)

Ohrožení a ochrana: Druh s kolísající hustotou, v minulosti někdy vzácný, populace doplňována