Bělásek zelný - Pieris brassicae

Rod: Pieridae / Běláskovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Pole, louky, paseky, zahrady

Živná rostlina: Brukvovité, především zelí

Životní cyklus: Navazující generace, u nás obvykle dvě až tři. Na zelných polích působí přemnožené, žlutozelené, ochlupené housenky někdy škody. Druh široce rozšířený, expandující i do dříve neobývaných částí světa. Jako u příbuzných druhů se liší samci od samic černou kresbou, která bývá u samic rozsáhlejší. Největší z našich bělásků, hojný a neohrožený

Ohrožení a ochrana: Hojný, někdy škodící druh