Běločárník bukový - Campaea margaritaria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Linnaeus, 1767

Biotop: Světlé listnaté lesy

Živná rostlina: Dub, buk,bříza aj.

Životní cyklus: Obvykle monovoltinní, přezimuje housenka (?)- v zajetí jsem pozoroval přezimování kukly. Letová perioda V.-VII. zejména samci při vyplašení vyletují i ve dne, housenky po způsobu stužkonosek přes den přitisknuté k větvičkám stromů.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh