Bělokřídlec březový - Cabera pusaria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Od nížin do hor, vlhké, stinné paseky, loučky, okolí cest

Živná rostlina: Listnaté dřeviny, široký polyfág

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje kukla. Noční aktivita, ale i ve dne vzletní při vyrušení

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh