Bělokřídlec třešňový - Lomographa bimaculata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Fabricius, 1775

Biotop: Od nížin po hory, lužní a vlhké, listnaté lesy, křovinaté lemy

Živná rostlina: Třešeň, trnka i další listnaté keře a nízké stromy

Životní cyklus: Většinou monovoltinní, přezimuje kukla, letová perioda od IV.-VI., larvální V.-VIII.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh