Bělopásek hrachorový - Neptis sappho

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Pallas, 1771

Biotop: Dva typy: Listnaté lesy s výskytem hrachorů v podrostech, nebo teplé akátové porosty s výskytem mladých a keřových trnovníků

Živná rostlina: V Evropě asi původně různé hrachory; teprve v padesátých letech bylo zjištěno, že na již. Slovensku používá druh i další, velmi odlišnou živnou rostlinu, trnovník akát (Robinia pseudoacacia). Tento strom není v Evropě původní - byl sem zavlečen z Ameriky a u nás i na dnešním Slovensku vysazován hromadně zejména v obrozenecké době; předtím tedy nebyl pro tohoto bělopáska k dispozici. Zcela laický postřeh: obě absolutně nepříbuzné rostliny - trnovník a hrachor mají podobný tvar listů. Je jisté, že jde o velmi povrchní spřízněnost- samice nejspíš vyhledávají rostliny podle podstatnějších vlastností a zřeimě také asi především čichem. Nicméně s podobností listů jsou známy i další podobné případy - např. housenka kovolesklece L. c- aureum žije na žluťuše orlíčkolisté, ale někdy na podobnými listy (viz jméno žluťuchy!) známém orlíčku. V tom případě jsou si obě rostliny ovšem i biologicky mnohem bližší

Životní cyklus: Obvykle bivoltinní, vyývoj ale nepravidelný, sám jsem v chovu pozoroval, že ze dvou vylíhlých housenek jedna přezimovala a druhá dokončila vývoj v témže roce. Samice kladou 1-2 vajíčka přednostně na zastíněné nižší akátové keře ( na hrachorech se mi nepodařilo vajíčka nalézt) u špičky svrchí strany listů (viz obr.). Malé houseničky vykousávají v listech chodbičky, jejichž okraje vysychají a kroutí se - v nich se housenky schovávají, ale podle nich se také dají vyhledat. Dospělé mají dvě barevné formy - hnědou a temně zelenou, s výrůstky jako u příbuzných druhů. Housenky ochotně přijímají i střídání potravy- přecházení z hrachorů na akát. Dospělci příležitostně sedají na zapáchající předměty, viz obr. na zvratku sovy (foceno v Cerové vrchovině).

Ohrožení a ochrana: Druh žil do konce 19. stol i v Čechách, do pol.20. stol. vzácně na Moravě, dnes nejblíže několik slabších populací na již. a vých. Slovensku. Ve stř. Evropě silně ohrožený