Bělopásek tavolníkový - Neptis rivularis

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Scopoli,1763

Biotop: Vlhké louky a okraje lesů s výskytem tavolníku, v Čechách hlavně okolí rybníků Třeboňské pánve, ale i suché, skalnaté stráně s výskytem tavolníků

Živná rostlina: Tavolníky, u nás hlavně t. vrbolistý (Spirea salicifolia) snad i tužebník jilmový (Filipendula ulmaria)

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje housenka v hibernakulu. Motýl střídá plachtivý a třepotavý let jako příbuzné druhy, zdržuje se v místech s výskytem tavolníků, na jejichž květech se i živí. Samice klade vajíčka přednostně na tavolníky rostoucí v okrajovém lemu lesů, nejčastěji na zastíněné keře. Housenky jsou velmi pomalé, pohybují se po vypředeném povrchu a vracejí se často na odpočinkové místo. Hibernakula se dobře hledají brzy na jaře, kdy na holých keřících jsou připředené zbytky suchých listů dobře vidět. Kuklení na živné rostlině, kukla přichycená za kremaster na spodní straně listů, nebo na větvičce.

Ohrožení a ochrana: V posledních letech motýlů na tradičních letištích Třeboňska ubylo. Asi za to může i zabírání luk a dalších částí krajiny zemědělci apod.