Běloskvrnka hlohová - Meganephria oxyacanthae

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Psaphidinae / Běloskvrnky

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny až hory, okraje lesů, lesních cest, parky, zahrady

Živná rostlina: Hlavně křovinaté trnky, slivoně, hloh aj.

Životní cyklus: Monovoltinní podzimní můra, přezimují vajíčka, dospělci aktivní v noci v IX.-XI., housenky na jaře okusují pupeny, později čerstvé listy, jen malé jsou celý den na potravě. Vzhledem trochu připomínají housenky stužkonosek. Druh rozšířený ve volné přírodě i v zahradách, uniká pozornosti pozdní dobou výskytu. Dospělci často s výrazněji zelenými tóny na křídlech, než na našem vyobrazení. Velmi rozšířený a většinou nevzácný druh. Jako housenka i dospělec kresbou i chováním podobný většímu, ale nesrovnatelně vzácnějšímu druhu běloskvrnka jilmová (M. bimaculosa).Předposlední obrázek housenky na jilmu nejspíše vznikl tak, že vítr nebo déšť shodil housenku s trnkového keře na sousední jilm, kde čeká do tmy?

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh