Lignioptera fumidaria - Lignioptera fumidaria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Hübner, 1825

Biotop: V Rakousku na společných lokalitách s vzácným drsnokřídlecem Ch. fiduciarium, bezkřídlé samice vábí samce dopoledne.

Živná rostlina: Různé astrovité, možná i další byliny.

Životní cyklus: Imaga se vyskytují pozdě na podzim (X.-XI.) společně s drsnokřídlecem Ch. fiduciarium, aktivní dopoledne.

Ohrožení a ochrana: Druh známý jen z několika přísně chráněných lokalit v Panonské nížině, zahrnut do prog. Natura 2000