Blýskavka černopásá - Mormo maura

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Xyleninae / Blýskavky

Autor: Linaeus,1758

Biotop: Vždy jen v blízkosti tekoucí či stojící vody: pobřežní porosty potoků i řek, rybníků, vlhká údolí apod.

Živná rostlina: Na podzim nízké byliny, kopřivy, smetánka aj. (nutno ověřit jestli ne i "jarní potrava"), po přezimování vrby, olše, brslen aj. keře a stromy

Životní cyklus: Největší naše blýskavka a vedle stužkonosek jedna z největších můr. Monovoltinní, přezimuje malá housenka, dospělci se líhnou od pol. července a v srpnu, přes den se ukrývají (tradičně uváděny mosty apod.). Později mizí, opět se objevují koncem září, kdy asi zakládají další potomstvo. Přilétají na vnadidlo, často společně se stužkonoskami. Sběratel V. Renner uváděl, že motýl navštěvoval jeho spíž, kde mlsal v miskách zavařeniny. Housenky po vylíhnutí na nejrůznějších bylinách, ( na jedné fotografii rubu listu divizny s větší housenkou A. gamma), po druhém převlékání již mají před zimou druhové kresebné znaky. Zavalité housenky s nápadně oranžovými dýchacími otvory po stranách těla (spirakula) po přezimování na potravě jen v noci, kdy šplhají s oblibou na nejvyšší větve keřů, často v těsné blízkosti vody i přímo nad ní; nalézávám je na keřích a vedlejších výhoncích ve společnosti housenek N. typica, P. nebulosa, P. bombycina a dalších (velkých) můr. Kukla je bíle s modravým nádechem poprášena, v přírodě bývá zámotek lehce pod povrchem, v zajetí zapředen viz. obr,

Ohrožení a ochrana: Ohrožený druh, v mnoha oblastech vymizel, v tradičních lokalitách (Berounsko) silně ustoupil; v r. 2020 jsem překvapivě nalezl větší počet housenek přímo na jižním okraji Prahy v zarostlém příkopu vedle asfaltky.