Blýskavka ostružiníková - Euplexia lucipara

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Xyleninae / Blýskavky

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Od nížin po hory, okraje lesů, paseky, parky

Živná rostlina: Kopřivy, ostružiny,kapradiny, aj.aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla v zemi, noční aktivita dospělců, housenky stále na potravě, zejména na kapraďových porostech často hojné, velmi rozšířený druh. Dospělci od V.-VIIII., housenky v VI.- X.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh