Blýskavka paprsčitá - Actinotia radiosa

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Xyleninae / Blýskavky

Autor: Esper, 1804

Biotop: Porosty třezalek nejčastěji na písčitém podkladě na pasekách, v okolí železničních náspů apod.

Živná rostlina: Třezalky, především t. tečkovaná (Hypericum perforatum), větší housenky požírají hlavně květy a nezralá semena

Životní cyklus: Bivolitní, housenky v V-VI a koncem léta, na potravě dospělé jen v noci. Přezimuje kukla v zemi. V chovu jsou velké ztráty při přezimování.

Ohrožení a ochrana: Dnes vzácný druh, výskyt u nás jen na již. Moravě, především na vátých píscích, společně s Ch. hyperici, příp. s A. polyodon.