Bourovec měsíčitý - Cosmotriche lobulina

Rod: Lasiocampidae / Bourovcovití

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Jehličnaté lesy, vystupuje až k hranici lesa (např. Nízké Tatry)

Živná rostlina: Smrk, borovice, snad i jedle

Životní cyklus: Bourovec žije ve dvou oddělených kmenech, přezimuje buď malá housenka, nebo dospělá, příp. kukla. Článek J. Srdínka "Příspěvek k přírodopisu přástevníka [!] S. lunigera" (viz rubriku Texty o motýlech) popisuje nálezy housenek v červnu na kmenech smrků; housenky zobrazené v této Galerii byly nalezeny vždy na podzim na spodních větvích velkých stromů, nebo na menších smrcích - snad se Srdínkův popis chování týká jarního kmene. Světlá forma bývá někdy označována jako "lunigera"(srv. M.Koch, Schmetterlinge).

Ohrožení a ochrana: Druh vázaný na jehličnaté lesy patří k nehojným, ale nezdál se být zatím ohrožen- i když kalamita s lýkožroutem může četnost motýla negativně poznamenat