Bourovec alpský - Poecilocampa alpina

Rod: Lasiocampidae / Bourovcovití

Autor: Frey & Wullschlegel, 1874

Biotop: Horský druh (Alpy), modřínové lesy vysokých poloh

Živná rostlina: Především modřín, někdy i vrby, olše aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují vajíčka, podobný našemu b. topolovému (P. populi), vyskytuje se v již. Evropě, u nás nežije

Ohrožení a ochrana: V jihoevrop. Alpách v horských lesích neohrožen