Bourovec borový - Dendrolimus pini

Rod: Lasiocampidae / Bourovcovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Jehličnaté a smíšené lesy nížin i pahorkatin

Živná rostlina: Borovice, vzácněji smrk, samice ke kladení preferují vysoké stromy

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují větší housenky v hrabance, suchém opadaném jehličí u kmene stromů, Kuklení v lehkém zámotku, promíšeném chlupy housenky. Dospělci v VI.- IX., kresba dospělců velmi proměnlivá. Zejména v minulosti občas přemnožené housenky škodily v borovicových lesích

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh