Bourovec borůvkový - Phyllodesma ilicifolium

Rod: Lasiocampidae / Bourovcovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Vlhké jehličnaté lesy s porostem borůvčí, rašeliniště, dříve (?) paseky a světliny s mladýmí osikami (viz Texty o motýlech, J. Srdínko).

Živná rostlina: Hlavně borůvka (Vaccinum myrtillus) osika, vrby

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla. Samice klade většinou jednotlivě vajíčka na nízké, osluněné keříčky borůvek, nikdy na vysoké borův. keře v hustých porostech; různě pestré housenky se ve dne neskrývají, s oblibou sedají na suchých smrkových větvičkách, popadaných do borůvčí. J. Srdínko (viz Texty o motýlech) popisuje z poč. minulého století chování dnes asi zaniklé populace, žijící v okolí Prahy (Karlík, Všenory, Karlštejnsko), jejíž housenky žily přednostně na malých keříčcích osik. Osobně jsem nalézal housenky obou současných větších populací (Třeboňsko, vedle Červeného Blata hlavně oblasti, uzavřené dříve pro veřejnost jako hraniční pásmo a Brdy, opět v oblasti uzavřeného vojenského prostoru) pouze na borůvčí. Domácí nálezy z jiných lokalit jsou velmi vzácné. Příslušníci druhu se ochotně páří s druhem Ph. tremulifolium - vystavil jsem samici iliiicifolium koncem dubna v dubovém lese v Točné (již. okraj Prahy) a během několika minut se spářila se samcem tremulifolium, kterých přilétlo hned několik. Housenky kříženců ( odlišného vzhledu a trpící zvýšenou mortalitou - viz poslední 4 obrázky na osice) jsem v tomto případě, kdy samice jako housenka žila na borůvčí, samec na dubu - krmil osikou. Získal jsem asi pět kukel, ale krabici z drátěné sítě přes zimu někdo z naší zahrady ukradl.

Ohrožení a ochrana: Druh může ohrozit ve zpřístupněných místech výskytu hromadné sbírání borůvek