Bourovec březový - Eriogaster lanestris

Rod: Lasiocampidae / Bourovcovití

Bourovec, který ze všech domácích druhů vytváří ve stadiu housenek nejrozměrnější spředená hnízda, ve kterých žije společně několik desítek housenek. Hnízda tvoří nápadné visuté pytle, v nichž se shromažďuje housenčí trus, svlečené pokožky a v době klidu i housenky do předposl. instaru samy. Visí na větvích keřů, nižších i vyšších stromů a před zimou u paty takových stromů najdeme i velký počet typických soudečkových pouzder s kuklami, velmi podobných těm od příbuzných druhů E. catax a E. rimicola. Soudečková pouzdra na kukly mají v sobě důmyslné dýchací otvory a připravená víčka, která se při líhnutí motýlů odklopí

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Hlavně lipové a březové aleje kolem silnic, křovinaté stráně s porosty trnky

Živná rostlina: Trnka, ovocné stromy (třešeň), břízy a lípy ve stromořadích, vrby aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla, dospělci se líhnou již v březnu a oplodněné samice ihned vytvářejí prsténcovité snůšky vajíček, kryté tmavěšedou plstnatou vrstvou chloupků ze samiččina zadečku

Ohrožení a ochrana: Dříve obávaný škůdce ovocných sadů průběžně decimován postřiky v sadech a stromořadích