Bourovec dubový - Lasiocampa quercus

Rod: Lasiocampidae / Bourovcovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny i hory, vřesoviště a rašeliniště s porosty borůvčí, vlhké louky a řídké lesy, ale i xerotermní oblasti (tyto populace se poněkud liší v kresbě křídel od "vlhkomilných"

Živná rostlina: Polyfág, různé keře a křovinaté stromy - trnka, dub, ostružník, vrby, borůvčí aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují housenky, které se od června kuklí v pergamenovitém soudku, do kterého housenka zapřede kolmo kratičké úlomky chlupů (viz obr.), takže se nedoporučuje bráti je nepozorně do rukou. Samec při vyhledávání samic prudce a klikatě poletuje i za slunečních dnů (stejně jako např. u druhu M. rubi), samice obvykle až k večeru a v noci. Vajíčka vypouští za letu, což předpokládá širokou paletu živných rostlin.

Ohrožení a ochrana: Tento velký a krásný bourovec vymizel z mnoha stanovišť v civilizované krajině, na rašeliništích a v horách zatím přežívá