Bourovec hlohový - Trichiura crataegi

Rod: Lasiocampidae / Bourovcovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Smíšené a listnaté lesy v nižinách i horách

Živná rostlina: Polyfág, listnaté stromy - bříza, dub, hloh, jeřáb aj. - a keře - trnka, zimolez aj., v horách borůvka

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují vajíčka. Larvální perioda V. - VII., housenky velice variabilní, často mimořádně pestré, i přes den na potravě, v horách hlavně na borůvčí. Kuklí se v pevném zámotku, dospělci s noční aktivitou v VIII.- X. Také dospělci jsou variabilní, popsáno mnoho forem.

Ohrožení a ochrana: Zejména horské populace zatím neohroženy