Bourovec jetelový - Lasiocampa trifolii

Rod: Lasiocampidae / Bourovcovití

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Nižší polohy až pahorkatiny, louky, stepi, úhory, někdy pole a meze

Živná rostlina: Bobovité, hlavně jetel, vojtěška, dále jehlice, čilimníky apod.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje nejčastěji vajíčko, méně housenka v 1. instaru. Žeroucí housenky se vyskytují v V. - VII, obvykle aktivní v noci, ale lze najít - zejména dospělé - i ve dne a v podvečer. Kuklí se v soudkovitém zámotku s kolmo zapředenými úlomky chlupů. Podle velikosti soudků lze rozpoznat pohlaví budoucího motýla (viz čb fotografie). Ti se vyskytují v VI. - X., mají noční aktivitu, samci při hledání samic poletují na lokalitách často již odpoledne.

Ohrožení a ochrana: Dříve obecný druh na mnoha příhodných stanovištích vymizel, housenky nepřežijí strojní kosení luk, jetelišť i zvýšený turistický ruch na stepních stanovištích ( např .Prokopské údolí, "koupací" rybník u Moravských Knínic aj.), v blízkosti aglomerací silně ohrožený druh