Bourovec ovocný - Gastropacha quercifolia

Rod: Lasiocampidae / Bourovcovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Teplé louky s porosty trnky, zahrady, ovocné aleje, stepi, lemy cest

Živná rostlina: Trnka, švestka, jabloň,hloh, aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují malé housenky na větvičkách živné rostliny. Na podzim se malé housenky snadno hledají např. na keříčcích trnky: samice klade s oblibou na opravdu malé keříky a to i několik vajíček najednou. Protože houseničky jsou velmi dobře maskované, sedí nehnutě přitisknuté k větvičkám přiměřené tloušťky, hledají se očima obtížně, ale stačí hůlkou do keříku lehoučce ťuknout a houseničky se po způsobu píďalek spustí pár centimetrů po vlákně a tak je snadno objevíme. Tak velké dospělé housenky - jde o našeho největšího bourovce - by pak keřík na jaře neuživil, proto jde vždy o sice osamocené, jednotlivé rostliny, ale vždy v blízkosti většího seskupení keřů velkých, na které se na jaře housenky přemístí. Probouzejí se časně zjara, kdy trnky ještě nejsou olistěny, ale již pučí poupata květů- ty housenky vyžírají. Dospělá housenka sedí na přiměřeně tlusté větvi nebo kmínku a je velmi dobře maskovaná. Při vyrušení odkryje za hlavou nápadnou barevnou "odstrašujíví" skvrnu jako příbuzné druhy, ta je v tomto případě černo modrá. Kuklí se pod rostlinou v bíle pomoučněném zámotku. Vylíhlí samci pak vyhledávájí samice i odpoledne velmi prudkým letem, podobně jako samci některých dalších bourovců, např. M. rubi.

Ohrožení a ochrana: Jednotlivci ohroženi tam, kde se usadí na ošetřovaných ovoc. stromech, v zahradnictvích, na zahradách apod. Mnohem nebezpečnější je hromadné mýcení a pálení trnkových porostů