Bourovec pryšcový - Malacosoma castrensis

Rod: Lasiocampidae / Bourovcovití

Autor: Linnaeus,1758

Biotop: Nížiny až hory, teplé, křovinaté stráně, stepi, váté písky

Živná rostlina: Nejčastěji pryšec chvojka, ale i řada dalších rostlin- vřes, smetánka, janovec aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují vajíčka. Dospělci v VII.-IX., samci vyletují i ve dne. Housenky (IV.-VI.) žijí v mládí ve společném řídkém předivu, později i společně táhnou za potravou, dospělé žijí jednotlivě. Druh vymizel z mnoha lokalit, dnes je lokální a dosti vzácný.

Ohrožení a ochrana: Zasluhuje ochranu