Bourovec prsténčivý - Malacosoma neustria

Rod: Lasiocampidae / Bourovcovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Stromořadí a keře kolem cest, sady zahrady

Živná rostlina: Ovocné stromy, dub, lípa, bříza aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují vajíčka, která samice klade v prstencích kolem větviček (odtud jméno), takže se housenky na jaře v daném místě vyskytují ve velikém počtu a způsobují někdy holožíry. Žijí společně v zápředcích, které obvykle opouštějí až v dospělosti; za potravou se přemísťují společně. Protože již sadaři obvykle před zimou nehledají a neničí snůšky jako dříve, vidíme občas velké počty holých i uhynulých stromů vedle sebe. Spolu s bekyní zlatořitnou (Euproctis chrysorrhoea), jejíž housenky žijí často na stejných, bourovcem prsténčivým napadených stromech, jsou proto obávaní škůdci. Obrázky kukly jsou pořízeny před vznikem typického žlutavého poprašku

Ohrožení a ochrana: Ani hromadné postřiky v alejích asi vážněji neohrožují tento vitální, všudypřítomný druh