Bourovec švestkový - Odonestis pruni

Rod: Lasiocampidae / Bourovcovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny až hory, teplé, řídké listnaté lesy, jejich okraje, aleje, zahrady apod.

Živná rostlina: Trnka, hloh, ovocné stromy především slivoně, hrušně, jabloně ad.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje malá housenka, která přečkává zimní mrazy na větvičkách živné rostliny. Jako housenky jíných bourovců, vybírají si odpočívající housenky větvičky přiměřeně silné ke své velikosti a postranní řady chlupů kryjící panožky, působí splynutí housenek s větvičkou, kmínkem. Při vyrušení také odkryjí výrazně barevnou - červeně modrou skvrnu za hlavou, při pokračujícím rušení zvedají přední část těla, až se objeví výrazný vzorek na spodní části těla. Kukla mezi spředenými listy, nebo v podrostu ve špinavě bílem, "pomoučňěném" zápředku. Let v VI.-VIII., dospělci nemají ústní ústrojí; housenky v VIII.-VI. Aktivní v noci. Druh většinou nehojný až vzácný.

Ohrožení a ochrana: Druh lokální a nehojný