Bourovec topolový - Poecilocampa populi

Rod: Lasiocampidae / Bourovcovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nižiny, ale hojněji ve vyšších polohách, světlé lesy

Živná rostlina: Nejrůznější stromy (lípa, bříza, dub, jasan aj.) a keře (trnka,hloh aj.)

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje vajíčko. Nejpozdnější náš bourovec, samci s krásně hřebenitými tykadly; dospělci létají v X. a XI,, housenky v V. a VI. přes den po způsobu ostatních stromových bourovců přitisknuté ke větvím, se kterými splývají.

Ohrožení a ochrana: Nenápadný motýl s velmi pozdním výskytem, neohrožen