Bourovec osikový - Gastropacha populifolia

Rod: Lasiocampidae / Bourovcovití

Druhý největší náš bourovec, podstatně vzácnější než b. ovocný, se u nás vyskytuje jen v lužních lesích již. Moravy. Housenky najdeme na rozdíl od b. ovocného jen vzácně, protože se zdržují obvykle v korunách vysokých stromů, jen náhodně můžeme objevit dospělou housenku, která přes den odpočívá v dosahu na kmenu topolů.

Autor: Esper, 1783

Biotop: Nížiny, vlhké, nejčastěji lužní lesy, topolové lemy vodotečí

Živná rostlina: Topoly včetně osik, méně často vrby

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje housenka, z jara začíná žír velmi časně v době, kdy ještě nejsou rozvinuty listy a tak se živí na rašících pupenech. Housenka je barevně a tvarem těla velmi dobře přizpůsobena životu na větvích. Za hlavou má, jako příbuzné druhy, v kožním záhybu skrytou dvojitou, černo-modře oranžovou skvrnu, která má odstrašující funkci a housenka ji náhle odkryje při vyrušení. Chloupkování a všelijaké výrůstky ji činí na větvích velmi nenápadnou. Kuklení v zámotku naplněném bílým práškem. Dospělci se vyskytují od června do září, samice snášejí poměrně velká, bílá oválná vajíčka se zelenavou až hnědavou typickou kresbou

Ohrožení a ochrana: Vzácný druh, v místech výskytu by ho ohrozilo jen kácení živných stromů