Bourovec trnkový - Eriogaster catax

Rod: Lasiocampidae / Bourovcovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Teplé stráně s porostem trnky, okraje lesů, meze

Živná rostlina: Trnka, později i jiné rostliny

Životní cyklus: Monovoltinní, z vajíček, nakladených na podzim samicemi na osluněné trnkové keře a kryté vlnou ze zadečku samice, se brzy na jaře líhnou housenky, které si upředou v rozsoše trnkových větviček hnízdo v podobě plošinky, na kterém společně tráví první instary. Později se housenky rozlézají často značně daleko a vyhledávají si samostatně potravu. Osobně jsem našel dospělou housenku na vyšším stromku osiky a přesvědčil se, že listy skutečně konzumovala. Kuklí se v typických soudkových zámotcích, kde je kukla těsně obepnuta; ty mají vyrobeny nenápadné dýchací otvory a připravená víčka, která se při líhnutí odklopí.

Ohrožení a ochrana: Druh přežívá v zachovalých územích. Je citlivý na znečišťování živ. prostředí, ohrožený