Bourovec zejkovaný - Phyllodesma tremulifolium

Rod: Lasiocampidae / Bourovcovití

Menší bourovec, provázející naše staré dubové lesy, nenápadný a unikající většinou pozornosti.

Autor: Hübner, 1810

Biotop: Okraje a světliny v suchých a teplých dubových lesích, přednost je dávána nízkým stromům, příp. keřům

Živná rostlina: Především dub, ale i bříza, ovocné stromy aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla v zámotku (na stéblech trávy, kouscích kůry na zemi apod.), obsahujícím typický šedobílý prášek, známý i u příbuzných druhů. V mimořádně teplých rocích se může vyvinout i 2. generace - motýli jsou pak světleji-hnědožlutě- zbarveni (posl. obr.). Motýli, kteří nepřijímají potravu se vyskytují koncem dubna a v 1. pol. května, samci často, samice vzácněji, přilétají na světlo. Housenky jsou šedé nebo hnědožluté, mají za hlavou v kožním záhybu ukryty dvě křiklavě červené, černě vroubené skvrny, které při vyrušení odkryjí a zvednou navíc přední část těla, aby ukázaly bělo-černo-žlutý spodek těla. To je jinak barevně přizpůsobeno větvím, k nimž se housenky v klidu tisknou a ke splynutí s nimi slouží i ochlupení boční tělní hrany, zakrývající panožky. Na posledním článku je malý, oblý výstupek. Samice kladou bílá, pokrouceně proužkovaná vajíčka podobná vajíčkům ostatních bourovců. Druh se snadno páří s bourovcem borůvkovým (viz fotografie housenek kříženců tam), se kterým se ale v přírodě - vzhledem k odlišnému biotopu - nesetkává.

Ohrožení a ochrana: