Brkorožec dubový - Colotois pennaria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Linnaeus, 1761

Biotop: Smíšené a listnaté lesy od nížin až do horských zalesněných oblastí,

Živná rostlina: Polyfág, listnaté stromy a keře, hlavně dub, jíva, habr, lípa aj.

Životní cyklus: Podzimní motýl, pol. IX- XI., přezimují vajíčka, housenky od dubna.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh