Černokřídlec krabilicový - Odezia atrata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Larentiinae / Píďalky

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Vlhké louky, nivy, mokřady

Živná rostlina: Kerblík, krabilice, děhel

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje housenka, let v V.-VII., housenky VII.-V. Dospělci naletují na pot- usedají na holá místa lidských těl, na boty apod.druh lokální, na místech výskytu bývá dosti hojný.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh