Černopáska štětková - Heliothis viriplacea

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Heliothinae / Černopásky

Autor: Hufnagel, 1766

Biotop: Nižší polohy, stepi, teplá stanoviště, pole

Živná rostlina: Polyfág, různé nízké byliny, květy a nedozrálé plody - pelyňky, starčky apod.

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje kukla, ale jde o jižní, migrující druh, kukly u nás většinou v zimě hynou. Let v V.-VI, VII.-VIII., housenky v V.-VII. a VII.-IX. Druh doplňovaný každoročně z jižních oblastí Evropy

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh