Černopáska třemdavová - Pyrrhia purpurina

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Heliothinae / Černopásky

Autor: Esper, 1804

Biotop: Výrazně teplá stanoviště v nížinách a pahorkatinách s porostem živné rostliny, paseky a světliny v řídkých lesích

Živná rostlina: Třemdava bílá (Dictamnus album)

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla v zemi. Housenky požírají tobolky a semana třemdavy, malé uvnitř tobolek, velké sedí se zanořenou hlavou na vyhlodané tobolce. Požerky prozrazují přítomnost druhu, který se u nás vyskytuje vzácně jen na již. Moravě. Nejznámější lokalita u Kobylí byla však nedávno vážně poškozena leteckým poprašováním insekticidy při přemnožení bekyně velkohlave (L. dispar) v tamních doubravách. Ukázka špatného řešení důsledků zanedbání lesnické prevence - gradace bekyně lze snadno zachytit podle hubek - snůšek vajíček na dubových kmenech-ty se odedávna na podzim při větším počtu likvidují seškrabáním. (pozn. r. 2020-letos byly opět patrné požerky na tobolkách třemdav, druh naštěstí přežil).

Ohrožení a ochrana: Druh velmi zranitelný, u nás ohrožený