Cizí motýli/Afrika - Butterflies/Afrika

Rod: Různé

Africká motýlí fauna je nesmírně bohatá a náš zcela nahodilý výběr  nemůže ani zdaleka postihnout její druhovou pestrost. Vznikl během 15 denní cesty po vybraných nár. parcích, po kterých se jezdilo především terénním vozidlem za účelem pozorování a fotografování africké zvěře. Opustit vozidlo nebylo běžně možné. I fotovybavení bylo proto jiné, než by vyžadovala makrofotografie. Ne vždy kvalitní fotografie této kapitolky i proto ukazují jen několik málo náhodně pozorovaných a zachycených druhů z JAR, Zimbabwe a Botswany. V té době bylo v Africe jaro, mnoho keřů a stromů ještě nebylo olistěno. Fotografie mají jen naznačit tvarovou pestrost tamních lepidopter, z nichž jen několik  mohlo být určeno. Mezi ty patří na prvním místě africký Charaxes (ostruhák) – prvních 5 obrázků. (Pozor, není počítán náhledový obrázek kapitoly, ten je popsán dále). Nejprve jsem nalezl housenku ve 3. instaru (obr.1), která tak připomíná svou evropskou příbuznou druhu Ch. jasius, že jsem ji za ni pokládal. Ostatně Ch. jasius v Africe opravdu žije – viz nejspíše obr. 2, vyfocený u památníku C. Rhodese. ( Při podrobném srovnání housenek – viz zde Ch. jasius – jsou rozdíly ovšem patrné – černé výstupky mezi růžky, červenou podélnou linii na bocích druh jasius nemá aj.). Pak jsem však – přímo na srázu nad Victor. vodopády – nalezl druhý, mladší kus snad stejného druhu (obr.3-4), který se již více lišil a zároveň u vchodu do tohoto parku byla cedule (obr.5), ukazující, že v místě žije africký Charaxes bohemani, zvaný též Modrý charaxes (ale i jiných příslušníků tohoto rodu v Africe žije početná řada!). Soudím tedy, že jde o druh  bohemani. Na ceduli je i další, místy na suchých písečných místech hojný a tam vyfocený motýl Hamanumida daedalus (obr.6), který je zachycen i ve sklenici, kde hledá vodu. Dál už jen přibližné odhady: obr.8 – housenka nějaké stužkonosky ( i s černými skvrnami na spodku těla), ukrytá ve dne na šlahounu liany, obr. 10 asi sameček nějakého štětconoše a za ním asi i housenka stejného rodu, následuje asi nějaké bekyně a housenka stejného rodu. Pak denní motýli, obr. 15/16 nějaký bělopásek, asi Neptis nemetes či N. kikideli, 3 příslušníci rodu Danaidae – 19, 20 afr. monarcha, 21 snad Am. comoranus, od obr. 22 různí otakárci: 22-25 snad Papilio nubia, 26-27 Papilio porthaon, posl. 4 obrázky pak drobný, na daném místě hojný žluťásek, usedající neustále na zem, babočka poletující v keřích a housenka, u níž si nedovolím ani odhad. Konečně výborně maskovaný samec soudím bourovce, kresbou trochu připomínající největší jihoevropský druh P. otus Drury (po jehličnanech ale v místě nálezu nebyla samozřejmě ani stopa).

Autor:

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: