Dlouhozobka chrastavcová - Hemaris tityus

Rod: Sphingidae / Lišajovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Louky, úhory, paseky nížin i vysokých poloh

Živná rostlina: Chrastavec, hlaváč

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla, dospělci od pol. IV. poletují za slunečných dopolední a při stojatém letu sají nektar nejraději z modrých či fialových květin. Motýli při prvním letu ztratí většinu šupinek, takže velmi působivě napodobují čmeláky, jsou výtečnými letci. Housenky, jako lišajové většinou, mají na zadečku nápadný růžek, jsou zelené a proměnlivě červeně zdobené. Žijí jednotlivě na chrastavci, méně na hlaváči a větší se ve dne pečlivě ukrývají pod spodními listy.

Ohrožení a ochrana: Jako většina lučních druhů ohrožen