Dřevobarvec bodlákový - Xylena exsoleta

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Xyleninae / Blýskavky

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Vysoké horské i nízké polohy, louky, okraje lesů, paseky

Živná rostlina: Široce polyfágní housenky žijí na mnoha nízkých rostlinách jako pampeliška, lebeda, šťovík, pelyňky, svízele atd.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují motýli (VIII. - V.), pestré housenky (V.- VII.), připomínající kukléřky, na potravě po celý den. Z našich dřevobarveců v současnosti asi nejvzácnější druh, na mnoha místech ČR v poslední době nepotvrzený druh.

Ohrožení a ochrana: Současný stav by bylo dobré ověřit, pravděpodobně ustupující druh.