Dřevobarvec brusnicový - Lithomoia solidaginis

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Xyleninae / Blýskavky

Autor: HHubner 1803

Biotop: Nižší polohy, podmáčené lesy s porostem borůvky, rašeliniště

Živná rostlina: Především borůvka, vlochyně, klikva aj.

Životní cyklus: Monovolitní, přezimuje kukla, noční aktivita,motýl VIII-XI, housenky v V a VI., kuklí se v zemi

Ohrožení a ochrana: Na vhodných místech se může vyskytovat hojněji