Zimovnice hlohová - Conistra ligula

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Xyleninae / Blýskavky

Autor: Esper, 1791

Biotop: Nízké polohy, listnaté a smíšené lesy

Živná rostlina: Hloh, trnka ad. - na fotografii (vlevo, s tmavohnědým bočním pruhem) - šipka, požírá spolu s dalšími housenkami houbovitou"duběnku", dospělé housenky obvykle na různých bylinách

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují dospělci, ti létají v X.-V., housenky v IV.-VI. Motýl s noční aktivitou. Rozšířený, ale poměrně vzácný druh.

Ohrožení a ochrana: Druh nehojný