Dřevobarvec luční - Xylena vetusta

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Xyleninae / Blýskavky

Autor: Hübner, 1813

Biotop: Nížiny i hory, vlhké lokality kolem vodotečí, mokré louky

Živná rostlina: Polyfág, rostliny vlhkých luk

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje motýl (VIII.-V.), housenky v V.- VII., aktivní v noci, kuklení v zemi; v chovu dělává problém dlouhé stadium praepupy, kdy dochází často k úhynu. Motýli ve vyhovujících lokalitách často hojní.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh