Drobnuška buková - Meganola strigula

Rod: Nolidae / Drobnuškovití

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Smíšené, listnaté lesy v nižších polohách

Živná rostlina: Dub, bříta, buk aj. ale i vřes? (nalezena housenka)

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje housenka. dospělci v VI.-VIII., housenky v VII.- VI.. Motýlci sedají na kmenech hlavou dolů.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh