Drobnuška trnková - Nola cucullatela

Rod: Nolidae / Drobnuškovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Nižší polohy, teplé okraje lesů a cest, sady

Živná rostlina: Trnka, méně ovocné stromy, hloh

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje housenka, dospívá v V. a kuklí se v typickém kapkovitém pouzdře na větvičce živné rostliny. Motýli v VI.-VIII. noční aktivita. Nehojný druh, možná drobnými rozměry a nenápadným způsobem života také uniká pozornosti.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený