Drsnokřídlec bělopásný - Lycia zonaria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Larentiinae / Píďalky

Drsnokřídleci jsou píďalky známé především tím, že některé druhy jsou dimorfní – mají bezkřídlé samice a jejich přítomnost tak stvrzuje starobylost- původnost lesů či luk, kde se vyskytují. Připomínají (u druhů s bezkřídlými samicemi samci) také v klidové pozici spíše můry – na rozdíl od ostatních píďalek mají dost silná těla a křídla drží střechovitě nad nimi sklopená. Samci jsou také dobrými, rychlými letci

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Nížiny i nižší horské louky vlhké i stepní s původní vegetací

Živná rostlina: Polyfágní housenky žijí na různých nízkých rostlinách, řebříčku, kopretinách, různých astrách, šalvěji, diviznách aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla v zemi. V našich poměrech se dospělci líhnou obvykle poč. dubna, v teplých rocích i dříve. Bezkřídlé samice vylézají obvykle na suché stonky bylin a zde čekají na samce, vábené feromonem, kteří mají převážně noční aktivitu. Samice pak kladou dlouhým kladélkem zelenavá vajíčka do škvír suché vegetace a dají se hledat i ve dne. Také housenky jsou na potravě po celý den. Druh je vzhledem k nelétavým samicím trvale vázán na stávající stanoviště a s jeho zánikem v daném místě vymře.

Ohrožení a ochrana: Poměrně vzácná, krajně lokální, atraktivní píďalka, vázaná na zachovalé vhodné biotopy, je ohrožena jejich poškozováním, strojním sečením a definitivně hubena orbou.