Drsnokřídlec březový - Biston betularia

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Drsnokřídleci jsou píďalky známé především tím, že některé druhy mají bezkřídlé samice a jejich přítomnost tak stvrzuje starobylost- původnost lesů či luk, kde se vyskytují. Připomínají (u druhů s bezkřídlými samicemi samci) také v klidové pozici spíše můry – na rozdíl od ostatních píďalek mají dost silná těla a křídla drží střechovitě nad nimi sklopená. Samci jsou také dobrými, rychlými letci

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Listnaté lesy, zahrady, parky v nižších i vysokých polohách

Živná rostlina: Listnaté stromy a keře - duby, břízy, topoly, jilmy, řešetlák aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují kukly v zemi. Letová perioda V.-VII., dospělci náchylní k tmavým (melanickým) formám, úplně černá místy převládá. Také housenky, velmi dobře napodobující větvičky ve strnulé, vzpřímené poloze, jsou barevně proměnlivé od hnědé do zelené formy. Největší náš drsnokřídlec, místy hojný. Obě pohlaví přilétají ke světlu.

Ohrožení a ochrana: Většinou poměrně hojný