Drsnokřídlec šalvějový - Chondrosoma fiduciaria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Drsnokřídleci jsou píďalky známé především tím, že některé druhy mají bezkřídlé samice a jejich přítomnost tak stvrzuje starobylost- původnost lesů či luk, kde se vyskytují. Připomínají (u druhů s bezkřídlými samicemi samci) také v klidové pozici spíše můry – na rozdíl od ostatních píďalek mají dost silná těla a křídla drží střechovitě nad nimi sklopená. Samci jsou také dobrými, rychlými letci

Autor: Anker, 1854

Biotop: V Evropě vždy jen na několika slaniskách Maďarska a Dol. Rakouska, na řadě starších lokalitách vyhynul (okolí Vídně, okolí slovenského Kamenína - pokud je historický údaj správný - aj.). Mimořádně vzácný druh zahrnutý do seznamu Natura 2 000. Maďarsko inzeruje pokutu za 1 chycený kus 100 000 for.

Živná rostlina: Housenky žijí na chrpách (informace L. Traxlera) a pryšci chvojce , (osob. zkušenost), možná i dalších bylinách.

Životní cyklus: Samice jsou bezkřídlé, k páření dochází za slunného dopoledne, samci vyhledávají samice na velké vzdálenosti. (Viz. obr. klícky se samičkou a "rojení" samců kolem ní během první minuty!). Ihned po kopulaci dochází ke kladení vajíček na přízemní silnější stonky; snůška je prsténcová, vajíčka velmi nezvyklého vzhledu (viz obr.) přezimují.

Ohrožení a ochrana: Na dnes vzorně chráněných lokalitách by druh mohlo ohrozit jen silné přemnožení parazitů.