Drvopleň cibulový - Dyspessa ulula

Rod: Cossidae / Drvopleňovití

Nejmenší z našich drvopleňů, v Čechách doložen např. ze skalnatého vltavského údolí v okolí Troje, na Moravě v některých rocích i (velmi lokálně) hojný.

Autor: Borkhausen, 1790

Biotop: Vyhřívané, kamenité stráně s porosty div. česneku

Živná rostlina: Cibule divokého česneku - hlavně žlutého (A.flavum). Červená housenka se prozrazuje bílým trusem, který je z cibulek vytlačován a červenou barvou, která se z pokožky uvolňuje a zbarvuje i cibulky.

Životní cyklus: Monovoltinní, housenky vyžírají česnekové cibulky (někdy je jich v jedné několik) a pokud je zkonzumována, vyhledají v okolí další. Na podzim housenka česnek opouští a zhotovuje si plochý okrouhlý zámotek (foto), v němž přezimuje. Na jaře se zavrtá poměrně hluboko a zhotoví vypředenou chodbičku (foto vyzvednuté trubičky), kterou se kukla, opatřená věnečky háčků vysouká až do poloviny nad zem a pak se líhne motýl.

Ohrožení a ochrana: Živná rostlina poměrně vzácná, ničení lokalit s ní ohrožuje druh