Drvopleň maďalový - Zeuzera pyrina

Rod: Cossidae / Drvopleňovití

Autor: Linaeus, 1761

Biotop: Lesy, zahrady, stromořadí

Živná rostlina: Polyfágní housenka žije ve dřevě nejrůznějších stromů a keřů

Životní cyklus: Vývoj dvouletý, kukla se při líhnutí vysune z připraveného výletového otvoru asi do poloviny a pak se líhne motýl. Samice klade mimořádně vysoký počet vajíček (cca 1 000). Ještě černobílé fotografie vznikly poč. 70.let u Štůrova, kdy se při ohýbáni ulomila asi 2,5 cm silná větev dubového keře a odkryla se tak kukla drvopleně.

Ohrožení a ochrana: Ačkoliv motýl žije skrytě, v poslední době v některých místech mizí