Drvopleň obecný - Cossus cossus

Rod: Cossidae / Drvopleňovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Osamělé stromy, zahrady, okraje lesů, aleje

Živná rostlina: Housenky vrtají ve dřevě stromů, hlavně vrb, topolů, bříz, ovocných stromů aj.

Životní cyklus: Víceletý vývoj (obvykle 2-4 letý) malé housenky nalézáme často hromadně v přízemní části napadených stromů. Prozrazují je piliny, vyhazované z chodbiček pod kůrou a octový zápach. Někdy housenka během vývoje mění živný strom, často přitom zvolí i mrtvé dřevo ležící na zemi, příp. i v dřevnících a pod. Dospělá ho opouští na podzim a po způsobu dalších drvopleňů (D. ulula) si k přezimování vyrábí okrouhlý zámotek, který na jaře opouští a spřede si další kokon, ve kterém se kuklí.
Drvopleň vrbový patří mezi naše největší motýli, stavbou těla připomíná lišaje, nemá ale ústní ústrojí a žije proto krátce. Přes svoji mohutnost je, jako všichni drvopleňovití, řazen mezi mikrolepidoptery.

Ohrožení a ochrana: Druh hojný, neohrožený