Drvopleň rákosový - Phragmataecia castanneae

Rod: Cossidae / Drvopleňovití

Autor: Hübner, 1790

Biotop: Nížiny, méně vyšší polohy, vlhkomilný druh, vázaný na porosty rákosu v oblasti stojatých vod

Živná rostlina: Rákos

Životní cyklus: Monovoltinní, let od V. do VIII., housenka žije v prutu silnějších rostlin rákosu od IX. do IV. Po přezimování si připraví výletový otvor (nad hladinou vody) a zakuklí se. V chladnější oblasti může vývoj housenky trvat i dva roky. Noční let dospělců s mimořádně dlouhým zadečkem je velmi dobře rozpoznatelný od letu ostatních nočních motýlů. Druh u nás velmi lokální pouze na jižní Moravě. Jako u rákosnic, i u tohoto drvopleně překvapuje počet lumky napadených larev, od vylíhnutí žijících uvnitř rákosových stébel kořenících ve vodě!

Ohrožení a ochrana: Poškodit druh může motorové vyžínání rákosišť