Cizí motýli/Chile -

Rod: Různé

Autor: Různí

Biotop: Písečné pobřeží severního Chile (nejteplejší oblast před velkými pouštěmi pod rovníkem)

Živná rostlina: Na podražci s atraktivními květy, rostoucím na písečných stráních nad pobřežím žije černý otakárek, jehož housenky se s oblibou kuklí v žlábku zdejších kaktusů, kde jsou chráněny trny. Nejpočetnější skupinu denních motýlů představují různí žluťásci, žijící tu hojně na několia druzích bobovitých keřů. Housenky toho největšího jsou báječně adaptovány na žluté květy, kterými se živí. Všimněte si, jak i kukla tohoto druhu připomíná tvarem lusk s boby živné rosstliny. Příslušník tamní skupiny běláskovitých, zřejmě příbuzný evropského rodu Pontia připomíná evropské druhy i tvarem vajíčka a podobou housenky. Na divoce rostoucích keřích a stromech (nové koření) hojně žijí pospolitě stovky housenek s žahavými ostny. Líhne se z nich velký, atraktivní motýl se znaky martináčovitých.

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: