Cizí motýli/Chile -

Rod: Různé

Autor: Různí

Biotop: Písečné pobřeží severního Chile (nejteplejší oblast před velkými pouštěmi pod rovníkem, okolí vesnice Guanaqueros)

Živná rostlina: Na endemickém podražci s atraktivními, "lapacími" květy (Aristolochia chilensis), rostoucím na písečných stráních nad pobřežím žije černý otakárek Battus polydamas archidamas, jehož housenky se s oblibou kuklí v žlábku zdejších kaktusů, kde jsou chráněny trny. Nejpočetnější skupinu denních motýlů představují různí žluťásci, žijící tu hojně na několika druzích bobovitých keřů. Housenky toho největšího jsou báječně adaptovány na žluté květy, kterými se živí. Všimněte si, jak i kukla tohoto druhu připomíná tvarem lusk s boby živné rostliny. Příslušník tamní skupiny běláskovitých, zřejmě příbuzný evropského rodu Pontia připomíná evropské druhy i tvarem vajíčka a podobou housenky. Na divoce rostoucích keřích a stromech (nové koření?) hojně žijí pospolitě stovky housenek s žahavými ostny.

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: